Levenskans voor Allen

Wereldwinkel Haastrecht wordt mogelijk gemaakt door de "Vereniging Levenskans voor Allen", opgericht 19 maart 1980. U kunt lid worden voor € 8 per jaar. Hiermee steunt u ons werk.
Interesse, meld u aan op: info@wereldwinkelhaastrecht.nl

De vereniging heeft tot doel:
* verstrekken van informatie
* stimuleren van projecten in de derde wereld 
* verkopen van goederen afkomstig uit de derde wereld. Fairtrade producten.

Als het resultaat het toelaat ondersteunt de vereniging jaarlijks een project in een ontwikkelingsland. Bij voorkeur initiatieven en projecten waarbij leden of mensen  uit onze directe omgeving betrokken zijn.

 Projecten

Bestuur

Het bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken, zoals:

* het onderhouden van externe contacten, zoals met de OVH
* het onderhouden van contacten met vrijwilligers en de verschillende commissies
* het organiseren van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

* het uitbrengen van een nieuwsbrief

* het op orde houden van de boekhouding.

Bijlagen: Balans

 

Het bestuur komt ongeveer een keer per 6 weken bijeen.
Het bestuur ontvangt voor activiteiten geen vergoeding.

  • Rob de Weger (Voorzitter)
  • Cees van Norden (Penningmeester)
  • Toos Groenewegen (Secretaris)
  • Lia Maijenburg
  • Leony Overvliet

 

Erelid (sinds 27 oktober 2015): Coen Pinkse (zie oorkonde)
Erelid (sinds 11 oktober 2019): Fred Wegman (zie oorkonde)